#Potidholm #härnta #norrland Det som förenar oss, oavsett vilket parti vi står för, är hur de strukturella problemen blir vardagliga för oss här uppe. Po sätter det i perspektiv, problematiserar det och ger oss mer kunskap. Bryt normen, bryt urbaniseringstrenden – flytta till Norrland!

#Potidholm #härnta #norrland Det som förenar oss, oavsett vilket parti vi står för, är hur de strukturella problemen blir vardagliga för oss här uppe. Po sätter det i perspektiv, problematiserar det och ger oss mer kunskap. Bryt normen, bryt urbaniseringstrenden - flytta till Norrland!